stress behandling

Professionel stress behandling i Farum

Professionel stress behandling i Farum

Stress er en sygdom, som kan ramme alle uanset alder, køn, uddannelse eller beskæftigelse. Når først stress går hen og bliver kronisk, kan det hurtigt slide et menneske op, både fysisk og psykisk. Det er ikke ufarligt at blive syg af stress – selv om man ved hjælp af behandling kan komme tilbage til livet igen, kan stress trække lange spor i form af varige skader på kroppen, hjernen og sindet. Derfor er det vigtigt at du – hvis du er blevet sygemeldt med stress – får den rette behandling, inden tilstanden udvikler sig yderligere.

Hvor finder jeg en stresslæge i Farum?

Er du bosiddende i Farum eller nærmeste omegn, kan du finde dygtige stresslæger centralt i byen – nærmere betegnet på Jernbanevej, hvor Stresslæge.dk holder til.

Stresslæge.dk består af læge Trine Rønnov og autoriseret psykolog Hans-Jørgen Andersen, som tilsammen driver den lille praksis med speciale inden for behandling af stress. Såvel Trine Rønnov som Hans-Jørgen Andersen har individuelle historier stress, og har i kraft af deres professionelle virke og personlige erfaringer et solidt fundament for at kunne hjælpe stress patienter bedst muligt.

Hos Stresslæge.dk er du således garanteret en empatisk, professionel og respektfuld behandling, som tager udgangspunkt i din unikke historik og den måde hvorpå din individuelle stress manifesterer sig. Du vil modtage en grundig medicinsk udredning og diagnose, hvorpå et stress forløb vil blive tilrettelagt specielt til dig. Stresslæge.dk arbejder med behandling af årsagerne til stress, som kan variere utroligt meget fra person til person. Og du vil aldrig komme ud for at skulle presses ind i en kasse, hvor du ikke føler, at du passer ind. De dygtige behandlere hos Stresslæge.dk er 100% opmærksomme på det faktum, at enhver stress historie er unik og individuel.

Du kan læse mere om de forskellige modeller for stress forløb hos Stresslæge.dk på stresslæge.dk