landmåler

Hvad laver en landmåler?

Hvad laver en landmåler?

En landmåler er en fagperson med speciale inden for opmåling af landområder og planlægning af ingeniør og arkitekt opgaver. Den fagligt korrekte betegnelse for en landmåler er kort og planlægnings tekniker – en uddannelse, som hører under bygningskonstruktør uddannelsen.

Med en sådan uddannelse vil en landmåler besidde en meget bred og dybdegående faglig viden omkring alt hvad der vedrører fast ejendom, landmåling, afsætning, geografiske informations systemer (GIS), kort teknik og kartografi, ejendoms og miljø forvaltning og andre emner som relaterer sig til landmåling.

En landmåler vil typisk bestride meget forskelligartede opgaver og her igennem være rustet til at udføre alle typer arbejde – eksempelvis kloakering, udstykning eller ændringer ved matrikelkort. Landmålerens primære opgaver i denne forbindelse vil være indsamling og bearbejdning af de sted bestemte data samt præsentation af disse for bygherre eller entreprenør.

En landmåler vil som noget af det første i forbindelse med en givet opgave påbegynde indsamling af data ved hjælp af landmåling og indhentning af information fra diverse relevante registre. Her efter vil data blive bearbejdet gennem GIS programmer, og sluttelig præsenteret gennem kartografiske applikationer, som visualiserer resultaterne til mindste detalje. På baggrund her af er det nemt for øvrige implicerede i projektet at tage stilling til de næste tiltag.

Hvor finder jeg en dygtig landmåler i Holstebro?

Leder du efter en kompetent landmåler eller landinspektør i Holstebro, kan du trygt kontakte Landinspektørfirmaet Søren Kieldsen. Landinspektørfirmaet Søren Kieldsen har mere end fyrre års erfaring inden for landmåling, her under matrikulære arbejder, bygningsafsætning og tinglysnings opgaver.

Landinspektørfirmaet Søren Kieldsen har igennem årene beskæftiget sig med såvel traditionelle landinspektøropgaver som tekniske målinger, afsætninger til byggeri, opdelinger i lejligheder samt rådgivning om juridiske og matrikulære emner.

Du kan altid få en vurdering af din sag samt et godt tilbud på landmåler arbejde hos Landinspektørfirmaet Søren Kieldsen – læs mere på lsp-kieldsen.dk